Czym się zajmujemy ?

Laboratorium badawcze firmy Ekoprojekt świadczy usługi w zakresie pomiarów, badań i analiz fizykochemicznych. Wykonujemy prace na potrzeby prawa ochrony środowiska oraz prawa bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomagamy w rozwiązaniu problemów dotyczących technicznych aspektów prowadzonych działalności.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z oferowanymi przez nas usługami z dziedzin:

  • pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy;
  • pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych;
  • pomiarów pól elektromagnetycznych (PEM);
  • pomiarów emisji hałasu komunikacyjnego;
  • pomiarów emisji hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych;
  • badań wód powierzchniowych, podziemnych i ścieków;
  • badań gleb i osadów ściekowych;
  • testów zgodności odpadów;
  • laboratoryjnych analiz fizykochemicznych.

Nasz atut to nasza historia. Od 1987 r. świadczymy usługi na rynku ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym czasie wykonaliśmy niezliczoną liczbę badań i pomiarów dla tysięcy klientów.

Laboratorium Badawcze naszej organizacji oferuję bardzo szeroki zakres akredytowanych metod badawczych z wielu dziedzin. Rozbudowana baza laboratoryjna oraz kompetentni specjaliści dają nam możliwość kompleksowej obsługi Państwa firmy w zakresie pomiarów i analiz wymaganych przez prawo ochrony środowiska i higieny pracy.