Pomiary nielaserowego promieniowania optycznego

huta
Laboratorium Badań Środowiska prowadzi akredytowane pomiary nielaserowego promieniowania optycznego w środowisku pracy w następujących zakresach długości fal, które są stosowane przez wytwarzane przypadkowo w zaprezentowanych przypadkach:
 1. UVC
  – sterylizacja bakteriobójcza
  – fluorescencja (laboratorium)
  – fotolitografia
  – utwardzanie tuszu
  – niektóre rodzaje lamp powierzchniowego i zadaniowego
  – spawanie łukowe
 2. UVB
  – łóżka opalające
  – fototerapia
  – fluorescencja (laboratorium)
  – fotolitografia
  – lampy bakteriobójcze
  – utwardzanie tuszu
  – niektóre rodzaje lamp powierzchniowego i zadaniowego
  – spawanie łukowe
  – lampy projektowe
 3. UVA
  – fluorescencja (w laboratorium, badaniach nieniszczących, efektach w rozrywce,
  kryminalistyce, wykrywaniu fałszerstw, oznakowaniu własności)
  – fototerapia
  – łóżka opalające
  – utwardzanie tuszu
  – pułapki na owady
  – fotolitografia
  – lampy bakteriobójcze
  – utwardzanie tuszu
  – niektóre rodzaje oświetlenia powierzchniowego i zadaniowego
  – lampy projekcyjne
  – spawanie łukowe
 4. Widzialne
  – oświetlenie powierzchniowe i zadaniowe
  – lampy kontrolne
  – sygnalizacja świetlna
  – usuwanie owłosienia i popękanych naczynek
  – utwardzanie tuszu
  – pułapki na owady
  – fotolitografia
  – fotokopiowanie
  – projekcje
  – ekrany telewizorów i monitorów komputerowych
  – łóżka opalające
  – niektóre urządzenia grzewcze / suszące
  – spawanie
 5. IRA
  – oświetlenie dla potrzeb nadzoru
  – ogrzewanie
  – suszenie
  – usuwanie owłosienia i popękanych naczynek
  – komunikacja
  – niektóre rodzaje oświetlenia powierzchniowego i zadaniowego
  – spawanie
 6. IRB
  – ogrzewanie
  – suszenie
  – komunikacja
  – niektóre rodzaje oświetlenia powierzchniowego i zadaniowego

Poniżej szczegółowy zakres akredytacji naszego laboratorium:

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego AB 409