Pomiary pól elektromagnetycznych

iStock_000009342935_Small
Laboratorium Badań Środowiska prowadzi akredytowane pomiary pól elektromagnetycznych (pól-EM) w środowisku pracy oraz dla celów ochrony środowiska dla następujących grup urządzeń:

Aparatura medyczna:
– aparaty do elektrochirurgii;
– diatermie terapeutyczne, krótkofalowe, mikrofalowe;
– urządzenia do magnetoterapii;
– skanery rezonansu magnetycznego (MRI).

Elektroenergetyka:
– linie przesyłowe napięcia;
– stacje elektroenergetyczne;
– rozdzielnie napowietrzne oraz wnętrzowe.

Przemysł:
– nagrzewnice indukcyjne;
– zgrzewarki;
– wzbudniki;
– elektro drążarki;
– aparaty spawalnicze.

Poza zakresem akredytacji realizujemy również następujące prace:

– profesjonalne szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy w przebywaniu i narażeniu na pola elektromagnetyczne;
– doradztwo w opracowaniu programu stosowania środków ochronnych;
– oznakowanie zasięgu stref ochronnych, źródeł pola elektromagnetycznego (PEM) i pomieszczeń;
– ocenę zagrożeń wynikających z pól elektromagnetycznych.

Poniżej szczegółowy zakres akredytacji naszego laboratorium:

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego AB 409