nowosci half

Pomiary dioksyn i furanów PCCD/F oraz dioksynopodobnych PCB

W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, pragniemy poinformować, że nasze laboratorium rozszerzyło akredytację PCA AB 409 o możliwość pomiaru dioksyn i furanów PCCD/F oraz dioksynopodobnych PCB, wykonywanych zgodnie z normą PN-EN 1948.
Więcej...

35 lat doświadczenia
w zakresie pomiarów
i badań środowiska pracy


Laboratorium Badań Środowiska Grupa Ekoprojekt posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od 2002 roku.