Projekt Dofinansowano ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.
Dofinansowanie: 79 840,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 99 800,00 PLN
Zadanie dotyczyło zakupu do laboratorium analitycznego, dwóch w pełni wyposażonych dygestoriów laboratoryjnych. Ryzyko narażenia na wdychanie oparów i gazów substancji chemicznych zostało istotnie zniwelowane, przez co jakość pracy uległa poprawie, a bezpieczeństwo, które jest najistotniejsze zostało w pełni zagwarantowane.