Praca / Kariera

Siłę naszej firmy zawdzięczamy przede wszystkim ludziom – odpowiedzialnym, kreatywnym, wykształconym, nieustannie poszerzającym swoją wiedzę w zakresie ochrony środowiska dzięki licznym szkoleniom, w których uczestniczą. To właśnie nasi pracownicy, w głównej mierze, odpowiedzialni są za prężny rozwój firmy. Tu nabywają nowego doświadczenia jak i umiejętności, co jest wynikiem długiej pracy nad złożonymi problemami, których w naszej branży nie brakuje.
Naszym standardem jest powierzanie pracownikom różnorodnych projektów, wraz z pełną swoboda przy realizacji własnych pomysłów, zapewniając jednocześnie opiekę i pomoc bezpośredniego przełożonego.
Świadomość wagi każdego pracownika w procesie budowania pozwala każdemu na pełne wykorzystanie własnych możliwości, podejmowanie nowych wyzwań i zdobywanie nowych umiejętności. Wzajemne relacje, które zbudowaliśmy, pozwolą korzystać z bogatych doświadczeń naszych wieloletnich pracowników, a inwencja naszych nowych koleżanek i kolegów, przynosi nowe rozwiązania i pozwala na nowe spojrzenie na wiele działań.
Gwarantujemy współpracę z gronem utalentowanych ludzi, która opiera się na zaufaniu i szacunku.
Chcesz do nas dołączyć wyślij CV wraz z listem motywacyjnym na adres:
kariera@grupaekoprojekt.pl