logo_pca_badania

Pomiary i badania środowiska pracy

huta
Laboratorium Badań Środowiska wykonuje akredytowane pomiary i badania środowiska pracy
 
 • pobieranie próbek powietrza na stanowiskach pracy
 • stężenie pyłowych czynników szkodliwych (frakcja wdychalna i respirabilna)
 • stężenie chemicznych czynników szkodliwych: substancje organiczne, metale
  i metaloidy, substancje nieorganiczne (frakcja wdychalna, respirabilna i torakalna)
 • hałas
 • hałas ultradźwiękowy
 • drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
 • oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz (natężenie i równomierność)
 • oświetlenie elektryczne awaryjne (na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach)
 • pole elektromagnetyczne
 • mikroklimat umiarkowany, gorący i zimny
 • wydatek energetyczny
Poza zakresem akredytacji Państwowego Centrum Akredytacji realizujemy również następujące prace:
 • skuteczność działania wentylacji
 • dobór ochronników słuchu
 • sporządzanie kart i rejestrów czynników szkodliwych

Badania i pomiary środowiska pracy wykonywane są w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, normy i metodyki badawcze. Miarodajność i wysoką jakość wykonywanych badań i pomiarów środowiska pracy potwierdza certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 409, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Szczegółowy zakres akredytacji naszego laboratorium badań znajduje się tutaj.