Pomiary pól elektromagnetycznych

Pomiary pól elektromagnetycznych

Laboratorium Badań Środowiska prowadzi akredytowane pomiary pól elektromagnetycznych
(pól-EM) w środowisku pracy
oraz dla celów ochrony środowiska dla następujących grup urządzeń:

 1. Aparatura medyczna:
  – aparaty do elektrochirurgii;
  – diatermie terapeutyczne, krótkofalowe, mikrofalowe;
  – urządzenia do magnetoterapii;
  – skanery rezonansu magnetycznego (MRI).
 2. Elektroenergetyka:
  – linie przesyłowe napięcia;
  – stacje elektroenergetyczne;
  – rozdzielnie napowietrzne oraz wnętrzowe.
 3. Przemysł:
  – nagrzewnice indukcyjne;
  – zgrzewarki;
  – wzbudniki;
  – elektro drążarki;
  – aparaty spawalnicze.
Poza zakresem akredytacji realizujemy również następujące prace:

– profesjonalne szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy w przebywaniu i narażeniu na pola elektromagnetyczne;
– doradztwo w opracowaniu programu stosowania środków ochronnych;
– oznakowanie zasięgu stref ochronnych, źródeł pola elektromagnetycznego (PEM) i pomieszczeń;
– ocenę zagrożeń wynikających z pól elektromagnetycznych.

Poniżej szczegółowy zakres akredytacji naszego laboratorium:

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego AB 409