POMIARY CZYNNIKÓW

SZKODLIWYCH

W ŚRODOWISKACH PRACY

Od 1987 roku wykonujemy pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.
Rozpoznajemy czynniki szkodliwe, wykonujemy interpretację higieniczną wyników.
POMIARY PÓL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH
W ŚRODOWISKU PRACY
Realizujemy akredytowane pomiary pól elektromagnetycznych
emitowane przez urządzenia medyczne, urządzenia przemysłowe,
instalacje elektroenergetyczne,
systemy radiokomunikacyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej.

Pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Akredytowane laboratorium świadczy usługi pomiarowo – badawcze
i doradcze w zakresie pomiarów emisji oraz stężeń zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
emitowanych do atmosfery dla klientów sektora energetyki, ciepłownictwa, przemysłu chemicznego,
rafineryjnego oraz innych gałęzi przemysłu.

Pomiary emisji hałasu pochodzącego od

instalacji i urządzeń i zakładów przemysłowych

Wykonujemy pomiary emisji hałasu do środowiska
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r.
metodą pomiarową i obliczeniową

Badania ścieków komunalnych i przemysłowych

Oferujemy akredytowanych pobór próbek oraz analizy realizowane zgodnie z wymaganiami prawa.

Badania wody powierzchniowej i podziemnej

Pobieramy próbki oraz realizujemy badania fizykochemiczne wód powierzchniowych i podziemnych.

Analizy próbek

dostarczonych przez klienta

Świadczymy usługi w zakresie akredytowanych
badań próbek powietrza, gazów odlotowych, wód i ścieków.

Kompleksowa obsługa w ramach pomiarów i badań

Wykorzystując zakres naszych możliwości pomiarowych
możemy objąć obsługą wszystkie aspekty związane z wymaganiami prawa Państwa przedsiębiorstwa.

Dokumentacja środowiskowa

Oferujemy pomoc w uzyskaniu wszelkich pozwoleń oraz decyzji administracyjnych
związanych z obszarem ochrony środowiska.

30 lat  doświadczenia w zakresie pomiarów i badań

Laboratorium Badań Środowiska posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od 2002 roku

Pomiary w środowisku pracy
Pomiary w środowisku
Analizy Laboratoryjne
Dokumentacja

Nasi klienci

Kontakt

Kazimierza Wielkiego 15,
43-300 Bielsko – Biała
NIP: 547-004-86-10

33 814 53 29
33 814 00 04

Pon-Pt:  7:00 – 15:00
Sob-Nd: Zamknięte

Formularz kontaktowy

Dołącz do nas

Wyślij CV