POMIARY CZYNNIKÓW
SZKODLIWYCH
W ŚRODOWISKACH PRACY
Od 1987 roku wykonujemy pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.
Rozpoznajemy czynniki szkodliwe, wykonujemy interpretację higieniczną wyników.
POMIARY PÓL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH
W ŚRODOWISKU PRACY
Realizujemy akredytowane pomiary pól elektromagnetycznych
emitowane przez urządzenia medyczne, urządzenia przemysłowe,
instalacje elektroenergetyczne,
systemy radiokomunikacyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej.
POMIARY EMISJI
ZANIECZYSZCZEŃ
DO ATMOSFERY
Świadczymy usługi pomiarowo – badawcze i doradcze
w zakresie pomiarów emisji oraz stężeń zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
emitowanych do atmosfery dla klientów sektora energetyki, ciepłownictwa,
przemysłu chemicznego, rafineryjnego oraz innych gałęzi przemysłu.
POMIARY EMISJI HAŁASU
POCHODZĄCEGO OD INSTALACJI
I URZĄDZEŃ ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH
Wykonujemy pomiary emisji hałasu do środowiska
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 16.06.2011 r. metodą pomiarową i obliczeniową.
BADANIA ŚCIEKÓW
KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH
Oferujemy akredytowany pobór próbek
oraz analizy realizowane zgodnie z wymaganiami prawa.
BADANIA WODY
POWIERZCHNIOWEJ I PODZIEMNEJ
Pobieramy próbki oraz realizujemy badania
fizykochemiczne wód powierzchniowych i podziemnych.
ANALIZY PRÓBEK
DOSTARCZANYCH PRZEZ KLIENTA
Świadczymy usługi w zakresie akredytowanych
badań próbek powietrza, gazów odlotowych, wód i ścieków.
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
W RAMACH POMIARÓW i BADAŃ
Wykorzystując zakres naszych możliwości pomiarowych
możemy objąć obsługą wszystkie aspekty
związane z wymaganiami prawa Państwa przedsiębiorstwa.
DOKUMENTACJA ŚRODOWISKOWA Oferujemy pomoc w uzyskaniu wszelkich pozwoleń oraz decyzji
administracyjnych związanych z obszarem ochrony środowiska.

30 lat  doświadczenia w zakresie pomiarów i badań

Laboratorium Badań Środowiska posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od 2002 roku

Pomiary w środowisku pracy
Pomiary w środowisku
Analizy Laboratoryjne
Dokumentacja

Nasi klienci

Kontakt

Kazimierza Wielkiego 15,
43-300 Bielsko – Biała
NIP: 547-004-86-10

33 814 53 29

Pon-Pt:  7:00 – 15:00
Sob-Nd: Zamknięte

Formularz kontaktowy

Dołącz do nas

Wyślij CV