Ścieki, Wody opadowe, Wody roztopowe

Ścieki Wody opadowe i roztopowe

Grupa Ekoprojekt oferuje badania wód i ścieków prowadzone przez zespół dysponujących odpowiednią wiedzą, umiejętnościami a także znajomością przepisów.

Oferta, którą kierujemy do państwa obejmuje kompleksowy pobór oraz analizy wód i ścieków:

  • ścieków komunalnych
  • wód i ścieków pod kątem przygotowania operatu wodno prawnego
  • wód roztopowych i opadowych

Poniżej szczegółowy zakres akredytacji naszego laboratorium:

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego AB 409