Pomiary emisji hałasu do środowiska

Pomiary akustyczne stanowią są istotnym elementem naszej działalności. Posiadamy doświadczenie, zaplecze techniczne oraz wykwalifikowany personel.

Pomiary hałasu w środowisku:
  • pomiary hałasu w środowisku (hałas przemysłowy, drogowy, kolejowy, linii elektroenergetyczne)
  • pomiary hałasu maszyn i urządzeń przemysłowych
  • pomiary hałasu we wnętrzu budynków i pomieszczeń mieszkalnych
Pomiary hałasu maszyn i urządzeń:
  • ocena poziomu dźwięku emitowanego przez maszynę
  • wyznaczanie mocy akustycznej maszyn
Projektowanie drogowych ekranów akustycznych:
  • pomiary i ocena skuteczności (efektywności) ekranów akustycznych.

W szczególnych przypadkach wielkość emisji hałasu do środowiska określamy metodą obliczeniową.

Poniżej szczegółowy zakres akredytacji naszego laboratorium:

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego AB 409