Pomiary emisji hałasu do środowiska

Pomiary akustyczne są istotnym elementem naszej działalności. Posiadamy doświadczenie, zaplecze techniczne oraz wykwalifikowany personel.

Pomiary hałasu w środowisku:
  • pomiary hałasu w środowisku (hałas przemysłowy, drogowy, kolejowy, linii elektroenergetyczne)
  • pomiary i ocena skuteczności (efektywności) ekranów akustycznych

Poniżej szczegółowy zakres akredytacji naszego laboratorium:

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego AB 409

Poza zakresem akredytacji realizujemy również następujące prace:
  • pomiary hałasu maszyn i urządzeń przemysłowych
  • ocena poziomu dźwięku emitowanego przez maszynę
  • wyznaczanie mocy akustycznej maszyn
  • pomiary hałasu we wnętrzu budynków i pomieszczeń mieszkalnych