Pomiary emisji hałasu do środowiska

Pomiary emisji hałasu do środowiska

Pomiary akustyczne są istotnym elementem naszej działalności. Posiadamy doświadczenie, zaplecze techniczne oraz wykwalifikowany personel aby wykonywać pomiary emisji hałasu do środowiska.

Pomiary hałasu w środowisku:
  • pomiary hałasu w środowisku (hałas przemysłowy, linii elektroenergetyczne)

Poniżej szczegółowy zakres akredytacji naszego laboratorium:

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego AB 409

Poza zakresem akredytacji realizujemy również następujące prace:
  • pomiary hałasu maszyn i urządzeń przemysłowych
  • ocena poziomu dźwięku emitowanego przez maszynę
  • wyznaczanie mocy akustycznej maszyn
  • pomiary hałasu we wnętrzu budynków i pomieszczeń mieszkalnych