Analizy laboratoryjne

Analizy laboratoryjne

Wykonujemy analizy laboratoryjne próbek pobranych przez klienta. Zachęcamy do współpracy
z naszym laboratoria badawcze i klientów indywidualnych.

Zakres badań i analiz środowiskowych obejmuje następujące obszary:

  • powietrze pobrana na stanowiskach pracy;

Zestawienie parametrów pobierania, rodzajów próbników, sposobu transportu

  • gazy odlotowe;

Zestawienie sposobu transportu i rodzajów próbników

  • wody i ścieki.

Zestawienie sposobu transportu i rodzajów próbników

Poniżej szczegółowy zakres akredytacji naszego laboratorium: