Dokumentacja BHP

Dokumentacja BHP – doradztwo i pomoc w zakresie BHP

Nasza oferta to doradztwo i pomoc w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i zabezpieczeń przeciw wypadkowych.

W zakresie naszej oferty mieści się:
  • ocenianie ryzyka zawodowego
  • opracowywanie oceny zagrożeń elektromagnetycznych
  • organizacja systemu ochrony przeciwpożarowej
  • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  • szkolenia wstępne oraz okresowe
  • szkolenia w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym