Pomiary pól elektromagnetycznych

Oferujemy kompleksową obsługę w dziedzinie pomiarów i badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.

Laboratorium Badań Środowiska wykonuje następujące pomiary i analizy:
 • hałas
 • hałas ultradźwiękowy
 • widmo dźwięku wraz z doborem ochronników słuchu
 • drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
 • drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • mikroklimat umiarkowany
 • mikroklimat zimny
 • mikroklimat gorący
 • pola elektromagnetyczne
 • oświetlenie elektryczne we wnętrzach
 • oświetlenie elektryczne na zewnątrz
 • oświetlenie elektryczne awaryjne
 • wydatek energetyczny
 • skuteczność wentylacji
 • pobieranie próbek oraz wyznaczenie stężenia do oceny narażenia zawodowego na:

  • – pyły przemysłowe (frakcja wdychalna i respirabilna);
  • – substancje organiczne (frakcja wdychalna);
  • – substancje nieorganiczne (frakcja wdychlana, respirabilna i torakalna);
  • – metale i ich związki (frakcja wdychalna i respirabilna).

Poniżej szczegółowy zakres akredytacji naszego laboratorium:

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego AB 409

Nasza oferta w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje:
 • identyfikacje czynników szkodliwych
 • pomiary i badania czynników szkodliwych
 • określenie terminu wykonania następnych pomiarów i badań
 • wykonanie oceny higienicznej wyników pomiarów i badań
 • sporządzenie kart i rejestrów czynników szkodliwych
 • oszacowanie ryzyka zawodowego