Badania wód powierzchniowych, podziemnych i ścieków

Grupa Ekoprojekt oferuje badania ścieków i wody prowadzone przez zespół dysponujących odpowiednią wiedzą, umiejętnościami a także znajomością przepisów.

Oferta, którą kierujemy do państwa obejmuje kompleksowy pobór oraz analizy wód i ścieków:

  • ścieków komunalnych
  • wód i ścieków pod kątem przygotowania operatu wodno prawnego
  • wód powierzchniowych
  • wód podziemnych

Poniżej szczegółowy zakres akredytacji naszego laboratorium:

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego AB 409